[Review] Một câu chuyện chán đời buồn cười – Ned Vizzini

Một câu chuyện chán đời buồn cười – Cuốn sách tôi chợt nhớ đến trong những ngày cả nước đang thực hiện “cách ly xã hội” vì dịch Covid-19. Có khi nào bạn bị trầm cảm vì không được ra khỏi nhà, luôn sống trong tâm trạng bất an, không gặp gỡ ai mà chỉ giao tiếp qua màn hình không? Hay bạn có thể trầm cảm vì những lý do và áp lực khác trong cuộc sống.