[Review] Thương mấy cũng là người dưng – Anh Khang

Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày, ngày chúng ta thành người dưng
Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, điều vĩnh viễn chẳng có em ơi!
Ký ức không giữ được người. Đâu ai nhớ ai suốt đời.
Nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi.
– Thương mấy cũng là người dưng (bài hát) –