Nghin le mot dem tron bo

[Review] Nghìn lẻ một đêm – Antoine Galland

Tôi bắt đầu đọc Nghìn lẻ một đêm từ hồi nhỏ, hồi mà giấy in truyện vẫn còn có màu hơi nâu nâu. Thực sự là lúc đó đọc thì có một số đoạn còn chưa hiểu hết, vậy mà cũng cắm đầu đọc say sưa. Lớn lên thỉnh thoảng lôi ra đọc lại chợt nghĩ không hiểu sao đây lại được xếp vào thể loại truyện dành cho trẻ em nhỉ.