[Review] Quốc gia khởi nghiệp – Sự thần kỳ của Israel

Quốc gia khởi nghiệp (Tác giá: Dan Senor & Saul Singer) – Cuốn sách mà ban đầu nghe tên tôi cũng có cảm giác hơi lạ. Thường thì chỉ cá nhân hay doanh nghiệp khởi nghiệp, mà đây là cả một quốc gia khởi nghiệp. Có lẽ họ đặt tên sách cho hấp dẫn vậy thôi.
Thế nhưng khi đọc cuốn sách thì tôi thấy rằng, đúng là quốc gia khởi nghiệp thật. Mặc dù tôi chưa đủ khả năng và kiên nhẫn để đọc được hết cuốn sách này.