[Review] Phớt lờ tất cả và Những trò quỷ quái – Hugh Macleod

Tên tiếng Anh chính thức của 2 cuốn này đó là Ignore Everybody (Phớt lờ tất cả và Bơ đi mà sống) và Evil Plans (Những trò quỷ quái không trái lương tâm). Cả 2 cuốn đều do Alpha Books phát hành. Và đấy, lại những cuốn sách tôi mua chỉ vì thích cái tên