Dan Brown

[Review] Dan Brown – mỗi tác phẩm là một “bom tấn”

Dan Brown cho đến bây giờ là nhà văn duy nhất mà cứ có tác phẩm nào là tôi mua tác phẩm đó. Tất cả các tác phẩm của Dan Brown chưa bao giờ làm tôi thất vọng, cuốn sách nào của ông cũng luôn có một “trùm cuối” đầy bất ngờ và khó đoán, chỉ có duy nhất một cuốn sách của ông mà tôi có thể đoán được trùm cuối từ khá sớm.